Jooga – oivalluksia yhteyteen

Olen sertifioitu Vijnana-joogaopettaja (800 h). Vijnana joogan juuret ovat Sri Krishnamacharyan joogaperinteessä, mutta se kehittyy edelleen. Joogan suunnan äiti on israelilainen Orit Sen Gupta. Vijnana jooga on kokonaisvaltainen joogamuoto, joka vahvistaa yhteyttä omaan kehoon ja mieleen, sekä lisää kehotietoisuutta ja läsnäolon taitoa. Jooga sisältää meditaatiota, lempeitä hengitysharjoituksia sekä fyysistä (asana) harjoitusta. Vijnana joogassa huomoidaan yksilöllisyys ja kehon tarpeet. Jos keho ei taivu asanaan, asana taipuu kehoon. Harjoitus lähtee aidosti sisältä päin, mikä toteutuu kun harjoitusta tehdään rauhassa kehoa aistien ja ihmetellen.

Joogaopettejana olen vielä nuori, mutta ryhmäohjausta olen tehnyt koko työurani ja soveltanut ohjauksessa  kognitiivisen käyttäytymisterapian harjoituksia, erityisesti HOT (hyväksymis- ja omistautumisterapia) menetelmiä. HOT menetelmät ovat tutkimuksissa todettu tehokkaaksi mm. elämäntapojen muutoksissa, ahdistuksen ja masennuksen hoidossa. Joogan filosofia ja HOT menetelmä tukevat hyvin toisiaan.

Tällä hetkellä en ohjaa joogaryhmiä. Yksilöohjauksista voi kysyä sähköpostilla.