Olen aiemminkin kirjoittanut motivaatiosta ja siitä että se kumpuaa itselle tärkeistä asioita. Voidaan puuhua myös arvotyöskentelystä. Tämän on myös keskeisssä roolissa kongnitiivisen psykoterapian ns. kolmannen aallon terapiamuotoon kuuluvassa hyväksymis- ja omistautumisterapiassa (HOT). Arvot ohjaavat toimintaamme, mutta arjen pyöteessä emme aina toimi arvojemme mukaan. Ohjaustyössä onkin tärkeää pysäyttää ihminen miettimään, millaista elämää haluan elää ja elänkö arvojeni mukaan?
Hyvä elämä
Miten arvot sitten viedään arjen tasolle ja käytännön toiminnaksi? Itse käytän melko yksinkeirtaista tehtävää, jossa pohditaan, mitä asioita kuuluu omaan hyvään elämään. Tehtävä löytyy vaikka Raimo Lappalaisen kirjoittamsta kirjasta Painon ja mielen psykologiaa.  Arvojen kartoitus voi ensin tuntua liian yksinkertaiselta, sillä kyllähän meistä jokainen osaa luetella itselle tärkeitä asioita. Todellisuudessa harvoin pysähdemme miettimään tätä asiaa tosissaan. Arvot vaikuttavat kaikkeen mitä teemme, ne ovat mukana valinnoissa. Toisaalta olemme valmiimpia ponnistelemaan itselle tärkeiden asioiden eteen. Kun pohditaan terveyttä ja elämäntapojen muutosta, on hyvä miettiä, miten ne vaikuttavat muihin meille tärkeisiin asioihin. Sitä kautta saattaa löytyä syy edistää omaa terveyttä. Terveys- ja hyvinvointi on useimmille yksi tärkeistä asioista ja toisaalta arvokeskustelun myötä saattaa vahvistua ymmärrys siitä, mihin asioihin voin itse vaikuttaa ja miten valinnat vaikuttavat muuhun elämään.  
Useimmilla hyvään elämään kuuluvat yleensä alla olevan listan asioita.  Mutta muistutan, että jokaisen elämän tärkeät asiat vaihtelevat ja ei tietenkään ole olemassa yhtä  oikeaa hyvää elämää, mutta nämä teemat nousevat yleensä esille. Olisikin tärkeää, että jokainen pohtii rauhassa, mitä kuuluu omaan hyvään elämään, juuri sellaiseen, jota haluaa ja voi elää. 

  • intiimit ihmissuhteet, parisuhde, avioliitto,
  • suhteet perheessä 
  • ystävät ja sosiaaliset suhteet
  • työ 
  • koulutus tai muu itsensä kehittäminen
  • vapaa-aika ja  harrastukset
  • henkisyys
  • yhteiskunnallinen toiminta
  • fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi
Tehtävän ensimmäinen vaihe on vain miettiä, mitä tulee mieleen, kun ajattelee hyvää elämää, mikä on itselle tärkeää. Nimetään konkreettisia asioita, paikkoja ja ihmisiä, jotta tehtävästä tulee henkilökohtainen. Toisessa vaiheessa voi miettiä, mikä näistä asioista ovat tärkeimpiä (tai vaikka kolme tärkeintä) ja toisaalta onko jokin asia ylitse muiden? On myös hyvä miettiä, miten ajankäyttö ja arjen toiminta jakautuu näiden asioiden kesken. Ja kun puhutaan painonhallinnasta tai hyvinvoinnin vaalimisesta, esitän usein jatkokysymyksen, miten oma hyvinvointi/terveys/painonhallinta vaikuttaa elämän muihin tärkeisiin asioihin? 
Harjoitus ei avaudu välttämättä ensimmäisellä kerralla ja toisaalta oivallukset voivat olla hyvin erilaiset. Monet oivaltavat, että oman hyvinvoinnin vaalimisessa on kyse asiasta, joka vaikuttaa lähes koko elämään. Toisaalta olen käynyt keskusteluja myös siitä, että tämä tehtävä näyttää myös sen miksi, teemme  valintoja, jotka eivät edistä omaa fyysistä terveyttä tai painonhallintaa. Esimerkiksi työ voi olla niin tärkeä asia, sen eteen ollaan valmiita antamaan aikaa todella paljon, ja silloin se on jostain muusta asiasta pois. Sanonkin usein, että meidän on nostettava oman hyvinvoinnin vaaliminen riittävän korkealle, jotta sille löytyy aikaa ja voimavaroja. 
Tätä harjoitusta on hyvä toistaa säännöllisesti. Itse olet teettänyt ja samalla myös usein itsekin tehnyt tätä tehtävää kymmeniä kertoja ja joka kerta löydän jonkun uuden näkökulman omaan elämään. Palaute tästä harjoituksesta on yleensä positiivinen, mutta joillekin tämä on erittäin vaikea tehdä ja toisaalta ei ehkä ymmärretä, miten tämä lisää motivaatiota. Itse koen, ettei arvojen pohdinta mene koskaan hukkaan ja joskus oivallus tulee paljon myöhemmin. Useimmiten tämä pysäyttää aina sen verran, että syntyy uusia ajatuksia ja ymmärrystä omaa käyttäytymistä kohtaan. 
Teetän arvoanalyysiä useinmiten ryhmässä, mutta jokainen tekee tehtävän vain itselleen, eikä sitä tarvitse jakaa muiden kanssa, jos ei halua. Tehtävän jälkeen käsittelemme asiaa aina jollain tasolla keskustellen joko pareittain tai koko ryhmässä. Joka kerta syntynyt upeita oivalluksia ja olemme käyneet hyviä keskusteluja. Jokainen osaa (vaikka välillä se on vaikeaa) pohtia itselle tärkeitä asioita, oli kyseessä sitten insinööri, sairaanhoitaja, toimitusjohtaja tai siivooja. Yksilövastaanotolla pääsee luonnollisesti paljon henkilökohtaiselle tasolle ja haluttaessa motivaatiokeskustelu voi syventyä todella. 
Tehtävää ohjatessa esitän, ettei terveys (tai hyvinvointi tai painonhallinta) ole itseisarvo vaan väline hyvään elämään. Millaista elämää sinä haluat elää? Elätkö hyvää elämää juuri nyt? Millaista elämää haluat elää tulevaisuudessa? Mihin asioihin voit vaikuttaa omassa elämässäsi?
Tähän loppuun sopii tyyneysruokous: 

Anna minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, 
rohkeutta muuttaa ne jotka voin
 ja viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan

Asioiden hyväksymistä voi harjoitella, js se on HOT:in toinen keskeisistä teemoista. Mutta siitä lisää toisessa kirjoituksessa.