Ravitsemusterapeutin työstä iso osa on muuta kuin ravitsemusohjeiden antamista. Vastaanotolla tärkeässä roolissa on muutokseen motivointi ja kannustaminen matkan varrella, sekä asiakkaan ohjaaminen tunnistamamaan todelliset esteet muutokselle ja oikein asioiden työstäminen. Hyvin usein tarvitaan paljon työskentelyä ajatuksien, asenteiden ja tunteiden kanssa, ennenkuin muutokset näkyvät ruokalautasella, kunnossa tai painossa. Asiakkaat, jotka ovat olleet ohjauksessani pidemmän aikaa, itsekin hämmästelevät muutosprosessia, sillä usein kyse onkin jostain ihan muusta kuin he olivat alunperin ajatelleet. En yritä leikkiä terapeuttia, mutta hyvä ravitsemusterapeutti osaa muutakin kuin antaa ohjeita syömiseen. Tarvittaessa tietenkin ohjaan ihmisen lääkäriin tai psykologin luokse.  Koska itse koen, että kognitiivisesta terapiasta, erityisesti hyväksymis- ja omistatumisterapiasta saa paljon työkaluja elämäntapamuutokseen ja olen innostunut Arto Pietikäisen uusimmasta kirjasta Kohti arvoistasi -Suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. Kirja toimii itsenäiseen muutosprosessiin, mutta suosittelen sitä kaikille terveydenhuollon- ja liikunta-alan ammattilaisille, jotka ohjaavat ihmisiä elämäntapamuutoksessa.
Kohti arvoistasi on kirja niille, jotka kaipaavat elämäänsä uutta suuntaa sekä lisää mielekästä sisältöä ja merkitystä. Se on suunnattu myös niille, jotka haluavat toteuttaa muutoksia elämässään, ja niille, jotka ovat epäonnistuneet aiemmissa muutospyrkimyksissään.
Kirja sopii erilaisten muutosten toteuttamisen tueksi esimerkiksi painon, kipuongelmien, masennuksen, ahdistuksen, sosiaalisen jännittämisen, tupakoinnin tai uuvuttavan suorittamisen kanssa kamppaileville. Lisäksi se sopii myös terveydenhuollon ammattilaisille käsikirjaksi vastaanottotyöhön.
 


Kirja esittelee uusimpia mindfulness-pohjaisia käyttäytymisterapian sovellutuksia muutosten toteuttamiseen. Kirja tarjoaa työkaluja siihen, miten voit
  • Tunnistaa omat arvosi ja lisätä niiden mukaista käyttäytymistä
  • Vaikuttaa omaan käyttäytymiseesi tehokkaasti ja saada aikaan mielekkäitä muutoksia
  • Soveltaa tietoisuustaitoja muutosten toteuttamiseen
  • Vähentää ajatusten, tunteiden ja mielihalujen vaikutusvaltaa
  • Oppia kohtelemaan itseäsi myötätuntoisesti ja lempeästi, etenkin silloin, kun muutos takkuaa tai kohtaat vaikeuksia
  • Muuttaa suhdettasi sisäiseen kriitikkoon ja lannistajaan.
Kohti arvoistasi on tutkimustietoon pohjautuva, käytännön tarpeita palveleva opas. Se auttaa lukijaa kehittämään psyykkiseen hyvinvointiin olennaisesti liittyviä taitojaan luotettavien, tutkimukseen pohjautuvien ja käytännönläheisten menetelmien avulla.
Kirja nojautuu uusimpiin kognitiivisen käyttäytymisterapian, etenkin hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiin, ja mindfulness-taidoilla on siinä suuri rooli.
Olen itse soveltanut työssä ja henkilökohtaisessa elämässä HOT menetelmiä ja tietoisuustaitoja jo monta vuotta. Olen syventänyt osaamistani säännöllisesti ja tuntuu, että tässä on todella avain  parempaan elämään ja onnellisuuteen. Säännöllisellä ja pitkäaikaisella harjoittelulla saavutetaan muutoksia suhteessa omiin ajatuksiin ja tunteisiin, mitkä tukevat muutosta elämäntavoissa ja lisäävät tyytyväisyyttä. On ollut mahtavaa huomata, miten asiakkaan muutosprosessi etenee toivottuun suuntaan, kun muutos lähtee asiakkaan omasta arvomaailmasta ja kun harjoittellaan oikeita asioita. Huomaan kuitenkin usein, että säännöllinen harjoittelu on haastavaa ja joskus kuluu pitkä aika, ennenkuin ihminen on valmis harjoittelemaan ja tekemään todellisen muutoksen. Näinhän se elämä kulkee, mutta kuten sanotaan: varmaa elämässä on vain muutos. Hyvinvointia ei voi suorittaa valmiiksi, vaan oman hyvinvoinnin vaaliminen kulkee osana elämää hautaan saakka. Mutta se matka ei ole kurjaa ja kärsimystä, vaan aika kivaa ja täyspainoista elämää, johon kuuluu sekä iloja että suruja ja myötä- sekä vastamäkiä. Elämä on.