Muutoksessa pidetään merkittävänä hyvää ja oikein asetettua tavoitetta, kun tiedetään mihin ollaan menossa ja mitä tekemässä on toimintaakin helpompi suunnitella. Ihiminen on luonnostaan laiska ja  motivoidumme parhaiten tekemään asioita, jotka tuottavat nopeasti palkinnon ja tyydytyksen. Vaivannäöstä pitää siis saada houkutteleva palkinto ja mahdollisimman pian.
Painonhallinnassa useinkaan pikavoitot ei tuo pysyvää tulosta ja useimmat meistä sen ymmärtävätkin. Kuitenkin kun asiakkailta kysyn heidän tavoitettaan, niin vastaus on yleensä, että halutaan pysyvää elämäntapamuutosta ja mieluiten heti. Ristiriita onkin usein melkoinen, kun tavallaan ymmärretään, ettei mitään nopeaa tulosta ole saavutettavissa ja toisaalta mieli haluaisi, että tulokset näkyisivät heti.
Viisaasti asetettu tavoite on pysyvän painonhallinnan ja motivaation ylläpitämisen kannalta tärkeää. Jos matka pitkä, on vaikea motivoitua muutokseen ja arjen tekemiseen, jos palkinto eli tavoite on kovin kaukana. Tiedän niitäkin tapauksia, jossa tavoite on ollut 20 kg puolessa vuodessa, pettymys on ollut melkoinen, kun paino onkin laskenut vain 10 kg. Tyytymäyyömyys voi pahimmillaan ajaa siihen, ettei nähdä hyvää painonpudotusta ja jatketa eteenpäin, vaan koetaan epäonnistuneeksi ja luovutaan koko hommasta. Kuulen usein  sanottavan, että ”pitää olla kova tavoite, että varmasti yritää parhaansa”. Tutkimus ja käytännöntyö ei kuitenkaan tue tätä ajatusta, vaan kohtuullisin ponnisteluin saavutettu tavoite,  tuottaa onnistumisen kokemuksia ja halua jatkaa. Ajattelen, että tavoitteita on elämäntapamuutoksessa monelaisia: on se unelmatavoite ja johtotähti, jota kohti mennään. Lisäksi tavitaan viikottain ja kuukausittain pienempiä, arkisia tavoitteita, joiden saavuttaminen tuottaa mielihyvää, onnistumisia ja vie eteenpäin. Positiivisuus tuo mukaan lisää positiivisuutta ajatteluun ja tekemiseen, kun taas negatiivisella ajattelulla ei mielikään meinaa jaksaa pettymyksistä toiseen ja luovuttamisen vaara on suuri.
Harvalla yksin vaakalukema houkutaa muutokseen ja sen takia tavoitetta miettiessä kannattaakin palata jälleen pohtimaan itselle tärkeitä asioita ja miksi muutosta haluaa.  Toisaalta on hyvä pitää mielessä, mitkä ovatkaan ne arjen kuviot ja voimavarat. Vaikka kovasti haluaisi liikkua 5 kertaa viikossa, onko se realistista? Entä miten arjen ruokailut järjestetään perheessä?  Mikä on tässä elämäntilanteessa ja juuri tässä iässä hyvä tavoite?
TARMO on yksi tapa hahmottaa arkipäiväisiä, tekemisen tavoitteita, jotka vietävt kohti  sitä suurempaa tavoitetta, pysyvää painonhallintaa.
(englanniksi SMART -tavoitteet on kehitetty Englannissa, NHS Health Trainer Handbook).

T äsmällinen – Onko tavoite niin selkeä, että sen toteutumista voi mitata?

A ikataulutettu – Onko muutos ajankohtainen ja onko sille asetettu tarkka aikataulu?
R ealistinen – Onko tavoite mahdollista saavuttaa?
M itattava – Mistä tiedän, että jokin on muuttunut?
O lennainen – Vaikuttaako tavoite oikeasti haluttuun suuntaan?Täsmällinen tavoite
Jotkut tavoitteet voivat olla epämääräisiä ja vaikeita mitata. Tärkeää on asettaa selkeitä ja täsmällisiä tavoitteita. Ei vain, että lisään liikuntaa, vaan että käyn kaksi kertaa viikossa sauvakävelemässä 45 min ja kerran viikossa kuntosalilla

  • Mitä aiot tehdä?
  • Miten aiot toteuttaa sen?
  • Missä aiot toteuttaa sen?
  • Milloin aiot toteuttaa sen?
  • Kenen kanssa aiot toteuttaa sen?

Aikataulutettu tavoite

Tämä on vaikea kohta,  tässä kohtaa ei kannata sortua liian tiukkaan kilo- ja aikatavoiteeseen. Vaan mielummin aikatauluttaa niitä pienempiä tavoitteita: miten arjessa löytyy aikaa muutoksella, missä ajassa pyrin saavuttamaan kohtuullisen painon pudotuksen. 


Realistinen tavoite

Pystytkö toteuttamaan tavoiteen arjessa, kaiken kiireessä, mistä löytyy aikaa? Miten muutos ruokalautasella toteutetaan, kuka käy kaupassa ja missä.  Ehdottomuus ei yleensä ole realistista, vaan mielummin kohtuullisuuteen pyrkivä.


Mitattava tavoite

Tavoitteen toteutumista on tärkeä pystyä mittaamaan. Arjen tasolla mittarina voi olla  vaikka liikunta kertojen määrää, ateriarytmityksessä onnistuminen, herkkupäivien määrä. Oman olon, mielialan, jaksaminsen muutostakin voi mitata, kun arvioi olotilaa vaikka  asteikolla 1-10 ja seuraa sen muutosta. Isompia tavoitteita voidaan sitten mitata vaa’alla, mittanauhalla, labra-arvoissa, kuntotestissä.


Olennainen tavoite

Onko tavoite olennainen ja johtaako se toivottuun suuntaan? 
On turha miettiä kauheesti rasvan laatua, jos ateriarytmi ja kasvisten syöminen on vähäistä. Isot linjat kannattaa laittaa ensin kuntoon ja sitten voidaan viilata lisää. 

Minä lisään tähän myös S-kirjaminen 

Sinun tavoite

Tavoitteen tulee olla sinun omasi, ei puolison painostuksesta, lääkärin kehoitus tai personal trainerin ajatus. Itse asetettuun tavoiteeseen olemme valmiimpia sitoutumaan

Kuten huomaatte, tavoitteita tavallaan kulkee monta rinnakkain, sillä onhan painonhallinnassa usein monta asiaa opeteltavana. Onkin järkevää tarttua muutamaan asiaan kerralla ja sitten lisätä muutoksia eli tavoitteita. Tavoitteet voivat myös muuttua matkan aikana ja ajoittain on tärkeä pysähtyä meittimään teenkö oikeita asioita, oikeista syistä.  Usein asiakkaat seuraavat vaakalukemaa, mutta joskus tai oikeastaan aina on tärkeää keskittyä  enemmän itse muutokseen ja tekemiseen, vaakalukema tulee kyllä pikkuhiljaa alaspäin. Pettymykset voivat tulle siitä kun on tehnyt oikeita asioita, mutta vaaka näyttää siihen suhteutettuna omasta mielestä väärin. Useimmilla on valitettavasti todella epärealistinen kuva, paljonko ihminen voi laihtua. Kilo viikossa on jo oikeasti kova tahti, jos ei kituuteta ja kärsitä ja halutaa elää samalla hyvää elämää. Toki alussa painoa voi mennä enemmänkin mutta 0,5-1 kg viikossa on huima tahti, jos se jatkuu pidempään. Pitää myös muistaa, ettei paino laske tasaisesti, on tyypillistä että paino junnaa samassa vaikka kuukausiakin. Se ei tarkoita, että tehdään vääriä asioita tai lepsutaan, vaan se on usein fysiologiaa. Painonlasku on aivojen mielestä aina pieni kriisi, joten sitä on syytä hidastaa kaikin keinoin. Toisilla painonpudotuksen hidastelu on tehokkaampaa kuin toiseilla. 
Jos tavoitteena on vain muutaman kilon pudotus tai lievä ylipaino, voi siihen sitoutuminen olla joskus vieläkin vaikeampaa kuin painonpudotukseen, joka tehdää terveydellisin syin. Minulta usein kysytään, miksi se muutaman kilon pudotus on niin vaikeaa? Siihen palaan seuraavassa kirjoituksessa 🙂