Keho-orientoitunut työnohjaus

Opiskelen keho-orientoituneeksi työnohjaaksi (StoRyn hyväksymä koulutus) valmistuen keväällä 2023. 

Koulutuksen viitekehys pohjautuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään kognitiivis-emotionaalis-sensomotorisena systeeminä. Viitekehys pohjautuu dialogiseen ja systeemiseen ajatteluun ja neurobiologiseen ymmärrykseen ihmisen mielen ja kehon toiminnasta. 

Koulutuksen aikana saan valmiudet toimia työnohjaajana tietoisena omasta roolistani ja käyttöteoriasta, eettisellä herkyydellä. Koulutus vahvistaa kykyäni ymmärtää työelämää, ryhmien, yhteisöiden ja organisaatioiden systeemejä ja niiden suhdetta yksilön kokemisen eri tasoihin ja erityisesti kehollisuuteen. Koulutus tarjoaa keinoja ymmärtää monitasoisesti kontekstia, johon työnohjaus asettuu. Työnohjaajana minulla on koulutuksen käytyäni ymmärrystä mm. ihmisestä, oppimisesta, vuorovaikutuksesta, työelämästä ja yhteiskunnasta.

Minulla on 15 vuoden työkokemus työterveyshuollosta ja olen ohjannut lukuisia ryhmiä ja kohdannut ihmisiä eri toimialoilla. Olen saanut seuranta työelämän kehitystä erilaisissa organisaatiossa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Koen, että minulla olisi annettavaa erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon, liikunta-alan ammattilaisille sekä opettajille ja ohjaajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Koen että ammattilaisten jaksaminen on keskeisessä roolissa yhteiskunnan kehittymisessä ja hyvinvoinnin vaalimisessa. Työnohjaus on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää. 

 

Teen työnohjausta harjoittelijana, saaden tukea kouluttajilta, työnohjauksesta ja opiskeluryhmältä.

Yksilötyönohjattavia otan lisää ensi keväänä.

Ryhmätyönohjaukseen etsin psykoterapeutteja jotka olisivat kiinnostuneet yhdistämään joogaa ja työnohjausta ja valmiita sitoutumaan noin vuoden prosessiin, tapaamisia 10-11, noin kerran kuussa 90-120 min kerralla Taka-Töölössä. Aiempaa joogakokemusta ei tarvita, eikä erilaiset fyysiset rajoitteet ole esteenä, jooga muokataan ryhmän mukaan.

Jos olet kiinnostunut työnohjauksesta, kysy lisää lähettämällä sähköpostia anettepalssa@gmail.com

ID:1633712

Uusin kirja

Tilaa Rauhoita stressivatsa – kirja